Świadczona pomoc może opierać się na jednorazowej poradzie prawnej udzielonej w Kancelarii, jak i stałej obsłudze prawnej świadczonej bezpośrednio u Klienta. Świadczymy usługi zarówno spółkom kapitałowym, spółkom osobowym, kadrze menadżerskiej jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą m. in. zakresie analizy i opiniowania projektów umów oraz regulaminów. Doradzamy również fundacjom i stowarzyszeniom.

Wspieramy naszych klientów przy zawieraniu umów takich jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa na dostawę towarów i usług, o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowlane, umowa użytkowania wieczystego, umowa pożyczki, umowa darowizny.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy, wskazujemy na ewentualne zagrożenia i w jasny sposób tłumaczymy zawarte postanowienia.

Doradzamy klientom przy uregulowaniu służebności przesyłu, zasiedzeniu nieruchomości, podziale nieruchomości.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie postępowania cywilnego. Od porady prawnej, przez konsultację, mediację i negocjację, po kompleksową obsługę całej sprawy, bądź umowę ramową na świadczenie usług dla biznesu.

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.